Napomena:

Vaša je isključiva odgovornost da se upoznate i razumijete s politikom vašeg poslodavca u vezi sa sudjelovanjem u natjecanjima i promocijama ovog tipa. Ako svojim sudjelovanjem povrijedite politiku svog poslodavca, možete biti diskvalificirani s natjecanja. Microsoft se odriče bilo kakve odgovornosti ili nadležnosti za sporove nastale između zaposlenika i poslodavca vezano uz ovo pitanje, a nagrade će se dodjeljivati isključivo u skladu s politikom poslodavca.

Državni službenici: U skladu s pravilima vezanim uz etičko ponašanje, državni službenici (uključujući vojno osoblje i zaposlenike javnih obrazovnih ustanova) ne mogu sudjelovati u ovom natjecanju.

Pravila

UOBIČAJENI IZRAZI U OVOM PRAVILNIKU

Ovo su pravila koja određuju kako će se Microsoft Windows 8 i Windows Phone App Challenge natjecanje (u daljnjem tekstu "Natjecanje") provoditi. U ovom pravilniku, zamjenice "mi", "naš", "nam";, "nama" i "nas" se odnosi na tvrtku Microsoft Hrvatska, organizatora ovog Natjecanja. Zamjenica "Vi" se odnosi na valjanog sudionika Natjecanja.

KOJI SU DATUMI POČETKA I ZAVRŠETKA NATJECANJA?

Početak natjecanja: 01. listopada 2012. godine
Završetak natjecanja: 31. siječnja 2013. godine
Ocjenjivanje projekata: 01. veljače - 23. veljače 2013. godine
Proglašenje pobjednika: 25. veljače 2013. godine

Da bi projekti bili valjani, moraju se poslati u periodu za prijavljivanje.

MOGU LI SE PRIJAVITI?

Kvalificirani ste za prijavu na ovo Natjecanje ako ispunjavate sljedeće zahtjeve u trenutku prijave:

 • Vi ste programer u polju softvera i/ili mobilnih tehnologija s napunjenih 18 godina ili stariji;
 • Vi ste stanovnik Republike Hrvatske;
 • Vi NISTE zaposleni u Microsoftu ili zaposleni u nekoj od Microsoftovih podružnica;
 • Vi NISTE na bilo koji način sudionik u administraciji i izvedbi ovog Natjecanja;
 • Vi NISTE u neposrednom rodbinskom srodstvu (roditelj, brat, sestra, dijete) ili član kućanstva osobe zaposlene u Microsoftu, zaposlene u nekoj od Microsoftovih podružnica ili osobe koja je na bilo koji način sudionik administracije ili izvedbe ovog Natjecanja.

Ovo Natjecanje ne vrijedi izvan teritorija Republike Hrvatske.

ŠTO ČINI APLIKACIJU VALJANOM?

Da bi aplikacija bila valjana za ocjenjivanje, Vaša aplikacija mora biti u skladu sa sljedećim sadržajnim i tehničkim zahtjevima:

 • Vaša aplikacija mora biti razvijena i predana kao Windows Phone ili Windows 8 aplikacija.

Alat za Windows Phone razvoj uključuje:

 • Visual Studio 2010/2012 Professional, Premium, Ultimate ili Express for Windows Phone
 • Windows Phone Development Tools
 • Expression Blend for Windows Phone
 • Windows Phone Emulator
 • Uz aplikaciju je potrebno dati sliku(e) i kratak opis projekta (maksimalno 255 znakova)

Alat za Windows 8 razvoj uključuje:

 • Visual Studio 2012 Professional, Premium, Ultimate ili Express for Windows 8
 • Windows 8 Development Tools
 • Expression Blend for Windows 8
 • Uz aplikaciju je potrebno dati sliku(e) i kratak opis projekta (maksimalno 255 znakova)

Dodatni zahtjevi:

 • Vaš projekt ne smije biti razvijan uz pomoć financiranja od strane Microsofta; i
 • Vaš projekt mora biti rezultat Vašeg osobnog rada; i
 • Vaš projekt ne može biti izabran kao pobjednik ni na jednom drugom natjecanju; i
 • Vi morate pribaviti sve dozvole, odobrenja i licence potrebne za prijavu vašeg projekta – ukoliko je takvo nešto potrebno; i
 • Vaš projekt ne smije na bilo koji način ugrožavati prava bilo koje druge pravne ili fizičke osobe korištenjem njihovih zaštitnih znakova, glazbe, logotipa, imena ili slika bez njihove izričite pismene suglasnosti; i
 • Projekti NE MOGU sadržavati, određeno od strane nas, kao naše diskrecijsko pravo, bilo koji sadržaj koji:
 • je seksualno eksplicitan, nepotrebno nasilan ili ponižavajući za bilo koji etničku, rasnu, spolnu, religioznu, profesionalnu ili starosnu grupu; vulgaran ili pornografski;
 • promovira alkohol, ilegalne supstance, duhan, vatreno ili hladno oružje (ili uporabu bilo čega spomenutog) ili određeni politički program;
 • je sramotan i uvredljiv;
 • šteti reputaciji, pogrešno interpretira ili sadrži omalovažavajuće primjedbe o drugim pravnim ili fizičkim osobama;
 • prenosi poruke i slike koje nisu u skladu sa pozitivnim slikama i/ili dobroj volji uz koju mi želimo biti vezani; i/ili krši bilo koji zakon;
 • mi zadržavamo pravo odbiti projekt, kao naše diskrecijsko pravo, za koji zaključimo da ne ispunjava gore navedene kriterije.

NAPOMENA: U ovom Natjecanju mogu sudjelovati svi programeri, ali isključivo s aplikacijom koja do sada nije bila prijavljena na neko drugo natjecanje.