Napomena:

Vaša je isključiva odgovornost da se upoznate i razumijete s politikom vašeg poslodavca u vezi sa sudjelovanjem u natjecanjima i promocijama ovog tipa. Ako svojim sudjelovanjem povrijedite politiku svog poslodavca, možete biti diskvalificirani s natjecanja. Microsoft se odriče bilo kakve odgovornosti ili nadležnosti za sporove nastale između zaposlenika i poslodavca vezano uz ovo pitanje, a nagrade će se dodjeljivati isključivo u skladu s politikom poslodavca.

Državni službenici: U skladu s pravilima vezanim uz etičko ponašanje, državni službenici (uključujući vojno osoblje i zaposlenike javnih obrazovnih ustanova) ne mogu sudjelovati u ovom natjecanju.

Ostala pravila

NA KOJE JOŠ KRITERIJE PRISTAJEM SUDJELOVANJEM NA NATJECANJU?

Sudjelovanjem na Natjecanju prihvaćate:

 • pridržavati se ovih pravila; i
 • činjenicu da oslobađate odgovornosti Microsoft i njegove vlasnike, filijale, suradnike, zaposlenike i zastupnike za bilo kakve povrede, gubitke ili štetu bilo koje vrste nastalu od ili u vezi sa ovim Natjecanjem, ili od bilo koje osvojene nagrade; i
 • da će Microsoftove odluke biti konačne i obvezujuće po svim pitanjima vezanim za ovo Natjecanje; i
 • da, primanjem nagrade, Microsoft može koristiti Vaše puno ime i naziv države iz koje potječete na Internetu i na tiskanim materijalima, ili na bilo kojem drugom tipu medija, vezano uz ovo Natjecanje bez da Vam to plati ili nadoknadi, osim gdje je to zakonom zabranjeno.

POTENCIJALNA UPORABA MOJE APLIKACIJE?

Osim onoga što je prethodno opisano, mi ne potražujemo nikakva vlasnička prava što se tiče Vaše aplikacije. Međutim, slanjem Vaše aplikacije, Vi:

 • nam dajete neopozivo pravo, besplatno pravo i dozvolu da širom svijeta:
  (i) koristimo, recenziramo, ocjenjujemo, testiramo i na druge načine analiziramo Vaš projekt i sav njegov sadržaj vezan uz ovo Natjecanje; i
  (ii) prikazujemo Vaš projekt i sav njegov sadržaj u vezi s promocijom ovog Natjecanja u svim medijima (sada poznatim ili kasnije razvijenim) kao dodatak dozvoli danoj pod APA (The Administrative Procedure Act);
 • pristajete potpisati bilo koje prijeko potrebne dokumente koji mogu biti potrebni nama kako bismo mogli koristiti prava koja ste dali gore;
 • razumijete i priznajete da je moguće da su sudionici u promociji razvile ili pribavile materijale slične ili identične materijalu koji ste Vi predali i Vi odustajete od bilo kakvih potraživanja koja proizlaze iz sličnosti vašem projektu;
 • razumijete da mi ne možemo kontrolirati dolazne informacije koje ćete prikazivati našim predstavnicima u tijeku predaje projekta, ili predstavnicima koji su imali pristup vašem projektu. Također razumijete da mi nećemo ograničiti radne zadatke predstavnika koji su imali pristup Vašem projektu. Sudjelovanjem na ovom Natjecanju, Vi se slažete da upotreba informacija u nepotpomognutom pamćenju naših predstavnika u razvoju ili upotrebi naših proizvoda i usluga, ne stvara našu odgovornost po ovom sporazumu ili pravu intelektualne svojine ili trgovinskom pravu.
 • razumijete da nećete primiti nikakvu naknadu ili priznanje za korištenje Vašeg projekta od strane Microsofta, osim one koja je opisana u službenim pravilima.
 • imate na umu da će po završetku ovog Natjecanja Vaš projekt biti potpuno dostupna aplikacija na Microsoft Marketplaceu i dostupna korisnicima/građanima koji su vlasnici WP i/ili W8 uređaja. Mi nismo odgovorni za neovlaštenu upotrebu Vašeg projekta. Iako zadržavamo ovo pravo, mi nismo ni na koji način obvezani koristiti Vašu aplikaciju za bilo koju svrhu, čak i ako bude izabrana za pobjednika.
 • ukoliko nam ne želite dati ova prava na Vašu aplikaciju, molimo Vas da ne sudjelujete u ovom Natjecanju.

ŠTO AKO SE DOGODI NEŠTO NEOČEKIVANO I NATJECANJE SE NE BUDE MOGLO NASTAVITI KAO ŠTO JE PLANIRANO?

Ukoliko se netko ne bude pridržavao pravila, ili ako se dogodi virus, greška u programu, prirodna nepogoda, ili bilo koji drugi nepredviđen ili neočekivan događaj koji se ne može očekivati ili kontrolirati i pored savjesnog ponašanja, a koji utječe na pravilnosti i/ili integritet ovog Natjecanja, mi zadržavamo pravo otkazati, izmijeniti ili obustaviti ovo Natjecanje. Ovo pravo je zadržano neovisno od toga je li događaj posljedica ljudske ili tehničke greške. Ukoliko se ne može pronaći rješenje koje će povratiti integritet Natjecanja, mi zadržavamo pravo izabrati pobjednike među svim valjanim projektima primljenim prije nego što smo morali otkazati, izmijeniti ili obustaviti Natjecanje.

Ukoliko Vi pokušate ugrozit integritet ili legitiman rad ovog Natjecanja namjernim otuđenjem ili varanjem ili prijevarom u BILO KOJEM obliku, mi možemo tražiti od Vas nadoknadu štete u punom iznosu koji je dozvoljen zakonom. Nadalje, možemo Vam zabraniti sudjelovanje u bilo kojem od naših budućih Natjecanja, pa Vas molimo da budete pošteni.